Eagle tips & tricks

Pri izdelavi tiskanih si pomagam z programom Eagle, ki ga razvijajo pri Cadsoft-u.
Tule bom poizkušal zapisovati razne trike in posebnosti na katere sem naletel pri uporabi programa.
Malo zato, da ne pozabim mogoče pa še komu pridejo prav.

Izdelava svoje knjižnice elementov.

Prej ali slej pri izdelavi kakšnega vezja pride do točke, ko programu ni priložena knjižnica z elementom, ki bi ga rabil.
Nekatere knjižnice, ki so jih izdelali uporabniki so na voljo na domači strani programa, nekaj se jih pa najde tudi preko spleta.
Zadnja rešitev je izdelava svojega elementa.

Posamezen element je sestavljen iz treh delov:
Symbol - Simbol
Package - Oblika
Device - Element

Simbol je električni simbol elementa z vsemi priključki (padi) ter detajli, za katere hočemo da se vidijo na električni shemi.
Posebne oznake so spemenljivke ki označujejo logično oznako elementa (R1, D1, C1 ..) ki je dodana z spemenljivko ">NAME" Ta spremenlivka mora biti vpisana v plast Names, Druga oznaka je ">VALUE" vpisano v plast Value.

Oblika je tloris elementa v naravni velikosti. Sama oblika se vidi tudi odtisjena na samem vezju, če je vezje izdelano profesionalno. Na obiki se prav tako dodajajo priključki, ker imajo posamezne komponente za isto funkcijo različno razporejene nogice. ki je dodana z spemenljivko ">NAME" Ta spremenlivka mora biti vpisana v plast tNames, Druga oznaka je ">VALUE" vpisano v plast tValue. Določi se velikost in obliko Pad-ov, dodati pa je možno tudi opis komponente.

Pod Element se potem združi Simbol in Obliko. Določi se kateri pini simbola in padi oblike se povežejo med sabo, določi se če je možno posamezne nogice zamenjati med seboj (če opravljajo isto funkcijo). Možno je določiti, da ima En element več različnih ohišij - recimo upor je lahko SMD, 1/4W, 2W ... S čimer se spreminja fizična velikost upora na električnii shemi, pa simbol ostane enak.

V kolikor izdelan ali obstoječ element ne odgovarja potrebam se ga da vedno spremeniti. Potrebno pa je Board regenerirati, da spremembe pridejo v veljavo. -Library / Update

Pri izdelavi elementov je najenostavneje s kopirati že obstoječ elementov in ga nato prirediti.
Odpremo knjižnico z elementom, izberemo Simbol ali obliko, ki bi jo radi skopirali.
Z orodjem za izbiro izberemo kompleten element iz menija izberemo CUT in z desnim klikom miške skopiramo vsebino v odložišče.
Odpremo novo / svojo knjižnico, izberemo simbol ali obliko in prilepimo prej skopirane objekte.
Sledi prilagoditev in shranjevanje knjižnice.

Pri dodajanju / spreminjanju I/O pinov v Symbol načinu lahko bededilo, ki je negirano vpišeš takole: !negirano besedilo! Eagle nato samodejno nad besedilo nariše črto, ki označuje negiranost.

Pri dodajanju spreminjanju I/O pinov v simbol Lahko v primeru, da ima element več pinov, ki so povezani skupaj k imenu pina dodaš @0, @1 .. Recimo D@0, D@1, kar povzroči, da bo Eagle avtomatsko povezal pine tudi na vezju. (doda Wire)

Poligoni.

Poligoni, ki jih narišemo so privzeto samostojni objekti. Če jih zapolnimo (DRC) se glede na nastavitve odmaknejo od trakov, ki jih pokrivajo. Kaj pa če hočemo, da se poligon drži traku? Z ukazom NAME poligon preimenujeno v ime, ki ga nosi trak s katerim želimo, da je združen. Če ima trak ime GND, preimenujemo poligon v GND, Eagle nas vpraša, če želimo poligon povezati z trakom, na kar odgovorimo pritrdilno, in poligon se zapolni in prilepi na poligon.

Če slučajno zgubiš mrežo:

Če part ni na trenutno izbrani mreži, ali pa je izdelan za drugačno mrežo ni možno v scematicu izdelati povezav. Če je prvo, lahko part premaknemo na trenutno veljavno mrežo tako da držimo tipko CTRL, nato pa izberemo funkcijo MOVE in želeni part premaknemo. Part bi se moral pripeti na veljavno mrežo in povezava bi bila možna

Druga možnost je uporaba snap-pin-in-symbol.ulp makroja. V ukazno vrstico vpišemo RUN, odpre se okno, kjer najdemo zgoraj napisan ULP. Potem sledimo navodilom.
Privzeta mreža: GRID DEFAULT MM v ukazno vrstico.

Logotip

Narediš BMP sliko, logo črne barve, ozadje bele.
Recimo slika velika 71x53 pikslov ima pri 300DPI velikost cca (71/300*25,4) = 6mm x (53/300*25,4) = 4,4mm

Pri izbiri slike potem izbereš črno barvo in plast 16 če želiš logo v bakru.
Eagle naredi skupek ploščic, na lokaciji 0,0, ki ga moraš kot grupo prestaviti na TIV.


P&P 4.3.2006